Jak zaplanować audit Nadcap

Planowanie auditu Nadcap (2/5) – jak to zrobić krok po kroku

Co zrobić, aby uzyskać akredytację Nadcap?

Przechodzimy do meritum. Za nami Część 1, w której zapoznaliśmy się z programem Nadcap, wliczając w to między innymi podstawowe definicje, dokumentację, oraz statystyki dotyczące akredytowanych podmiotów. Tych, którzy nie mieli jeszcze okazji jej przeczytać gorąco zachęcam. Nawet jeśli program jest dla Was mniej lub bardziej znany to zawsze jest szansa na poszerzenie swojej wiedzy o dodatkowe informacje. Natomiast w tym materiale skupimy się na planowaniu auditu Nadcap. Przejdziemy krok po kroku przez cały proces od kwotowania po uzyskanie daty auditu. Zweryfikujemy również jakie wymagania musimy spełnić, aby móc w ogóle ubiegać się o akredytację. Zapraszam do lektury!

W skrócie

Czytając ten artykuł dowiesz się:

  • Jakie są potencjalne korzyści, ale również i zagrożenia związane z procesem akredytacyjnym.
  • Jakie wymagania stawiane są przed Systemem Zarządzania Jakością i co zrobić jeśli ich nie spełnia.
  • Co jest jeszcze niezbędne do ubiegania się o akredytację Nadcap.
  • Jak krok po kroku przejść przez proces planowania auditu Nadcap.
  • Co wpływa na cenę auditu Nadcap.
  • Czym jest zakres akredytacji Nadcap i jak prawidłowo go zdefiniować.

Ten materiał stanowi drugą część cyklu poświęconego akredytacji Nadcap. W jego ramach jak dotąd ukazały się również:

Kolejne materiały publikowane będą w każdy poniedziałek. W następnych częściach omówimy:

  • Audit Nadcap (4/5) – jak wygląda i co jest weryfikowane
  • Działania po audicie Nadcap (5/5) – jak zamknąć niezgodności

Pierwszy krok do uzyskania akredytacji Nadcap

Decyzja o rozpoczęciu prac nad uzyskaniem akredytacji Nadcap musi być poprzedzona szczegółowymi analizami – głównie natury biznesowej, jednak nie powinniśmy się ograniczać wyłącznie do tego zakresu. Samo uzyskanie certyfikatu niesie oczywiście wiele korzyści, do których za chwilę przejdziemy. Jednakże ponieważ jest to ważna decyzja w naszej organizacji konieczne będzie zweryfikowanie możliwości oraz potencjalnych zagrożeń jakie niesie za sobą cały proces akredytacyjny.Kolejne artykuły w każdy poniedziałek!
Polub moją stronę na Facebooku i dowiedz się o nich jako pierwszy!


Korzyści płynące z wdrożenia Nadcap

Na początek skupmy się na pozytywach, wśród których niewątpliwie będzie szersze otwarcie na rynek lotniczy i większe szanse na zdobycie zamówienia. Istotną kwestią w tym przypadku jest to, że znaczna część dużych firm z branży wymaga akredytacji dla obróbki cieplnej, badań nieniszczących, procesów chemicznych, spawania czy kulowania. W przypadku pozostałych procesów takich jak Pomiary i Kontrola (MI) czy Kontroli Pierwszej Sztuki (FAI) mamy już większą dowolność. Co prawda niektórzy klienci również wymagają, aby akredytować te procesy jednak nie jest to tak powszechne. Zauważyć to możemy również, jeśli cofniemy się do części 1, gdzie omawialiśmy szczegółowe statystyki dotyczące programu. Niektórzy klienci mogą również zaakceptować brak akredytacji, jednakże podjęcie jakiejkolwiek współpracy wymagać będzie przedłożenia szczegółowego planu mającego na celu finalne jej uzyskanie w z góry określonym przedziale czasowym. Wszystko zależy od dostępności akredytowanych firm na rynku. Warto także pamiętać, że przykładowo posiadanie certyfikatu Nadcap dla procesów chemicznych nie jest jednoznaczne z możliwością wykonania każdego procesu z tej dziedziny. Jeśli dostawca posiada wspomnianą akredytację, ale wyłącznie dla procesów galwanicznych, to nie będzie w stanie pomalować dla nas części. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w dalszej części artykułu.

Kolejną zaletą jest poprawa jakości naszych procesów a co za tym idzie również dostarczanych produktów, czy też usług. Przygotowania do auditu Nadcap wymagają szczegółowej analizy naszych procesów. Pozwala nam to na ich lepsze zrozumienie oraz zidentyfikowanie potencjalnych luk i zagrożeń, których wcześniej nie zauważaliśmy. Również same audity Nadcap są przeprowadzany przez ekspertów w danej dziedzinie. Wszystko to skutkuje rozwojem naszego procesu i ogromnymi możliwościami jego doskonalenia. W dłuższej perspektywie daje nam to możliwość redukcji umknięć jakościowych związanych z wysyłką niezgodnych części do klienta. Może mieć to również przełożenie na znaczący spadek kosztów złej jakości i brakowanych części. Mniejsze koszty produkcji możemy zauważyć również poprzez zmniejszenie zmienności naszych procesów.

Jakiekolwiek niezgodności zidentyfikowane podczas auditu Nadcap wymagają szczegółowej analizy. Powoduje to, że metody określania przyczyny źródłowej oraz wdrażane działania muszą być na najwyższym poziomie. Dla zespołu pracującego nad zamknięciem takich niezgodności jest to również świetne doświadczenie, które zaprocentuje podczas podobnych analiz, ale dotyczących niezgodności wewnętrznych. Jest to kolejna rzecz, która może przełożyć się na wyższy poziom jakości naszej organizacji. Więcej powiemy sobie o tym w Części 5.

Norma ISO 9001 oraz bazujący na niej standard AS9100 wymaga, aby określić kontekst naszej organizacji. Bazując na powyższych informacjach dotyczących związku akredytacji Nadcap i potencjalnej redukcji wysyłki niezgodnych części do klienta możemy stwierdzić, ze przyczyniamy się w ten sposób do zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności w lotnictwie – jest to jeden z czynników zewnętrznych będących elementem wspomnianego kontekstu organizacji. Dla wielu bowiem firm Nadcap oznacza poprawę standardów jakościowych u danego dostawcy co wiąże się także z większym zaufaniem ze strony klienta.

Wracając do początku omawianych korzyści i wspomnianych większych szans na zdobycie zamówienia musimy pamiętać, że uzyskanie akredytacji Nadcap jest jednoznaczne z dodaniem naszej firmy do listy kwalifikowanych producentów (QPL) w systemie eAuditNet. Dla mniejszych organizacji jest do doskonały sposób, aby zakomunikować światu czym się zajmujemy. Dla potencjalnych klientów zaś łatwiejszy sposób na znalezienie wiarygodnego źródła procesów.

Excel Raport 8D Raport A3 5 Why 5W2H narzędzia jakościowe

Potencjalne zagrożenia związane z Nadcap

Prawdopodobnie największym negatywem związanym z akredytacją Nadcap jest koszt jej uzyskania. Cena za audit to w przypadku europejskich dostawców średnio kilka tysięcy euro, co dla mniejszych firm może być znaczące. Musimy jednak pamiętać, że w sporej części składają się na nią bilety lotnicze, zakwaterowanie oraz wynagrodzenie dla samego auditora. Koniecznie należy również przeanalizować potencjalne korzyści finansowe, aby zweryfikować, czy uzyskanie akredytacji nam się balansuje. Inaczej bowiem będzie wyglądała sytuacja, gdy wdrożenie programu ma na celu realizację zamówień dla kilku klientów zapewniających nam duży wolumen części do obróbki a inaczej w przypadku jednego, który dostarczy nam raptem kilka niezbyt skomplikowanych części w miesiącu. W drugim z tych przypadków jakiekolwiek próby przeniesienia całkowitych kosztów akredytacji na klienta poprzez wyższą cenę realizacji produktu lub usługi skończy się praktycznie zawsze brakiem umowy.

Poza kosztami samego auditu musimy pamiętać, że spełnienie niektórych wymagań może również wiązać się z koniecznością wdrożenia usprawnień w naszym procesie a co za tym idzie poniesienia dodatkowych, czasem nie małych wydatków. Należy wziąć również pod uwagę czas pracy zespołu zaangażowanego w cały proces uzyskania akredytacji a później również jej utrzymania. Może się to wiązać z potrzebą zwiększenia zatrudnienia w niektórych obszarach naszej firmy.

W kontekście utrzymania akredytacji należy pamiętać, że w pierwszych latach od wdrożenia programu jest ona wydawana na 12 miesięcy. Jednak wraz z naszym stażem nabywamy prawo do uzyskania certyfikatu na 18 lub nawet 24 miesiące. Wydłużenie czasu ważności akredytacji zależy przede wszystkim od wyników naszych auditów. Działa to jednak w dwie strony. Oznacza to, że w przypadku większych niezgodności czas ważności akredytacji zostanie skrócony z 24 do 18, lub nawet do 12 miesięcy. Temat ten szerzej omówimy sobie w części 5. Działania po audicie Nadcap.

System Zarządzania Jakością wg wymagań Nadcap

We wstępie wspomnieliśmy o wymaganiach koniecznych do spełnienia, aby rozpocząć proces ubiegania się o akredytację Nadcap. Jednym z najistotniejszych jest posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością. Nie może to być jednak ISO 9001. Wymagania w tym przypadku są jednoznaczne. Jedynymi akceptowalnymi typami systemów są:
– AS/EN/JISQ 9100 – System Zarządzania Jakością – wymagania dla przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego
– AS/EN/JISQ 9110 – System Zarządzania Jakością – wymagania dla organizacji serwisowych dla lotnictwa
– AC7004 – System Jakości w lotnictwie – akredytowany przez Nadcap Aerospace Quality System (AQS) Task Group.

Co więcej jedynym wyłączeniem z zakresu certyfikacji wg AS9100 lub AS9110 może być punkt 8.3 Projektowanie i rozwój produktów i/lub usług. Zaś data ważności certyfikatu nie może być krótsza niż data końca auditu Nadcap. Jeśli istnieje taka sytuacja to PRI wymaga, aby dostarczyć nowy certyfikat z dłuższą datą ważności jednak nie później niż 60 dni po zakończeniu auditu.

System Zarządzania Jakością w przypadku ubiegania się o akredytację dla laboratorium powinien być certyfikowany według:
– ISO/IEC 17025 – Wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów testowych i wzorcujących  – zakres musi obejmować testowanie, lub
– AC7006 – Laboratoria materiałowe – akredytowane przez Nadcap Materials Testing Laboratories (MTL) Task Group

Jeśli nasz System Zarządzania Jakością nie spełnia powyższych wymagań mamy dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest znalezienie jednostki certyfikującej, która dokona oceny naszego Systemu Jakości i w razie braku przeciwskazań certyfikuje go do AS9100, AS 9110 lub też ISO/IEC 17025, w zależności, która norma ma zastosowanie. Przy czym musimy pamiętać, że audit inicjujący wg AS9100 oraz AS9110 składa się dwóch etapów co w pewien sposób wydłuża cały proces. Jeśli, więc zależy nam na czasie lepszym rozwiązaniem będzie ubieganie się o akredytację wg AC7004 lub AC7006. Pozwoli nam to od razu zaplanować również audit dla naszego procesu specjalnego.

Kolejnym aspektem jest posiadanie zatwierdzenia klienta dla specyfikacji według, której będzie wykonywany dany proces. Jeśli jest to norma ogólnoprzemysłowa jak na przykład AMS, ASTM lub MIL to zatwierdzenia dokonuje najczęściej bezpośredni klient. Jeśli jednak jest to specyfikacja organizacji projektującej to takiego zatwierdzenia może dokonać wyłącznie jej przedstawiciel. Ma to między innymi na celu minimalizację ryzyka obróbki części przez dostawcę, który nie posiada zarówno kompetencji jak i wyposażenia do wykonania procesu zgodnie z wymaganiami. Teoretycznie w przypadku potrzeby wykorzystania nowego źródła zatwierdzenie jest inicjowane jeszcze przed wystawienie zamówienia. Jednakże może dojść do sytuacji, gdy naszym klientem nie jest właściciel normy, lecz firma, która realizuje zamówienie dla tej organizacji. W przypadku braku prawidłowego spływu wymagań taka niezgodność może zostać wykryta przez klienta będącego właścicielem normy dopiero na etapie zatwierdzania Raportu Kontroli Pierwszej Sztuki (ang. FAIR – First Airtcle Inspection Report).

Ostatnim wymogiem, który musimy spełnić, aby ubiegać się o akredytację Nadcap są otwarte zamówienia na części lotnicze według specyfikacji danego klienta lub ogólnoprzemysłowych.

Audit Nadcap - AC7110 - spawanie

Planowanie auditu Nadcap

Zgodnie z wymogami proceduralnymi programu Nadcap audit możemy zaplanować dla jednostki organizacyjnej, na którą składa się budynek lub grupa budynków zlokalizowanych tylko i wyłącznie pod jednym adresem. Auditowany musi być albo właścicielem wspomnianych nieruchomości, albo je dzierżawić. Na tym etapie dodatkowo zakładamy, że dana organizacja posiada już konto w systemie eAuditNet, o czym wspominaliśmy w części 1. Jednym z podstawowych warunków koniecznych do rozpoczęcia procesu planowania jest akceptacja warunków programu określonych w formularzu s-frm-1103. Znajdziemy tam chociażby klauzule dotyczące warunków i ewentualnych kosztów odwołania lub też przełożenia auditu. Niezbędne będzie również przedłożenie do PRI dowodu posiadania certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością, który spełnia wymagania omówione we wcześniejszym punkcie.

Kolejnym krokiem będzie zadeklarowanie, czy jakiekolwiek dane techniczne w procesie będącym przedmiotem auditu podlegają pod regulacje prawne Stanów Zjednoczonych typu ITAR lub EAR. Deklaracja ta niestety wpływa na koszt samego auditu. Jeśli bowiem posiadamy takie dane techniczne to auditorem będzie mógł być tylko i wyłącznie obywatel Stanów Zjednoczonych lub posiadacz zielonej karty. Następnie musimy wybrać kwartał danego roku kiedy audit zostanie zaplanowany i przeprowadzony. Od jakiegoś czasu kwartały te pokrywają się z kwartałami kalendarzowymi, jednak nie zawsze tak było.

Na koniec przechodzimy do wybrania zakresu auditu, czyli poszczególnych list zawierających kryteria auditu. Od 2020 roku wymogiem do każdego auditu jest dodanie listy AC7000 – Nadcap General Requirements. Warto pamiętać, że check-list’y są nadzorowane i posiadają rewizje. Zdarzają się sytuacje, gdy w systemie eAuditNet dostępne są dwa wydania danej listy. Należy wówczas zwrócić uwagę na oznaczenie dotyczące daty „do kiedy” oraz „od kiedy” obowiązują dane kryteria auditu.

Warto podkreślić, że akredytacja obejmuje swoim zakresem tylko i wyłącznie jedną grupę procesów według klasyfikacji programu. Jeśli, więc przykładowo firma posiada linię do pasywacji części ze stali nierdzewnej a także kontrolę penetracyjną konieczne będzie uzyskanie dwóch niezależnych od siebie akredytacji. Linia do pasywacji będzie częścią akredytacji procesów chemicznych, zaś kontrola penetracyjna częścią badań nieniszczących. Oznacza to również, że proces dla każdej akredytacji będzie prowadzony niezależnie, co wiąże się z dwoma osobnymi auditami.

Innym przykładem jest spawanie i lutowanie indukcyjne. Oba procesy są częścią jednej grupy – Welding (WLD), dla której główne kryteria auditu określono w AC7110. W takim wypadku, pomimo dwóch procesów organizacja będzie ubiegać się wyłącznie o jedną akredytację. Poniżej znajdziecie kryteria auditowe oraz procesy wchodzące w skład najpowszechniejszych grup.

Audit Nadcap - AC7116 - cięcie laserem

Kryteria auditu Nadcap

Badania nieniszczące – NonDestructive Testing (NDT)

– AC7114 – główna i zarazem obowiązkowa check-list’a w przypadku starania się o akredytację dla badań nieniszczących.
– AC7114S – suplement zawierający dodatkowe wymagania Subscriber’ów – lista jest również obowiązkowa, natomiast zastosowanie mają tylko i wyłącznie wymagania klientów, dla których wykonujemy badania.

W przypadku check-list oznaczonych kolejną cyfrą po znaku „/” zastosowanie mają wyłącznie te, dla których staramy się o akredytację.
– AC7114/1 – badania penetracyjne (ang. Penetrant Testing – PT)
– AC7114/1S – suplement z wymaganiami Subcriber’ów – stosujemy analogiczne podejście jak w przypadku listy głównej.
– AC7114/2 i AC7114/2S – badania magnetyczno-proszkowe (Magnetic-Particle Testing – MT)
– AC7114/3 i AC7114/3S – badania ultradźwiękowe (Ultrasonic Testing – UT)
– AC7114/4 i AC7114/4S – badania radiograficzne (Film Radiography Testing – RT)
– AC7114/5 i AC7114/5S – badania metodą prądów wirowych (Eddy Current Testing – ET)
– AC7114/6 i AC7114/6S – badania radiograficzne z cyfrowymi matrycami detekcyjnymi – DDA (Digital Radiography, Utilizing Digital Detector Array – DDA)
– AC7114/7 i AC7114/7S – anulowana w 2021 roku
– AC7114/8 i AC7114/8S – cyfrowa radiografia komputerowa – CR wykorzystująca fotolumiscencje – PSL (Digital Radiography, utilizing Computed Radiography – CR, utilizing Photostimulable Luminescence – PSL)
– AC7114/9 – Zdalna interpretacja filmu radiograficznego i obrazów cyfrowych (Remote Interpretation of Radiographic Films & Digital Images) – w przypadku tego badania nie występuje suplement z wymaganiami Subscriber’ów.
– AC7114/10 i AC7114/10S – badania radiograficzne z cyfrowymi matrycami detekcyjnymi – DDA oraz cyfrowa radiografia komputerowa – CR wykorzystująca fotolumiscencje – PSL (Digital Radiography, Utilizing Digital Detector Array – DDA & Computed Radiography – CR Utilizing Photostimulable Luminescence – PSL)
AC7114/11 – Kryteria auditowe dla Krajowych Komisji ds. Badań Nieniszczących w Lotnictwie – Audit Criteria for National Aerospace NDT Boards
AC7114/12 – Kryteria auditowe dla agencji zewnętrznych – Audit Criteria for Outside Agencies.

Zatem chcąc uzyskać akredytację dla kontroli penetracyjnej zastosowanie będą miały następujące check-list’y: AC7000, AC7114, AC7114S, AC7114/1 oraz AC7114/1S. Dość dużo jeśli chodzi o jedno badanie, jednak musimy pamiętać, że tylko dwie ostatnie listy dotyczą bezpośrednio wybranego procesu. Dodając kolejne badanie liczba list kontrolnych zwiększy się zatem o dwa dodatkowe dokumenty: główny oraz suplement.

Procesy chemiczne – Chemical Processes

– AC7108 – analogicznie jak w przypadku badań nieniszczących są to kryteria główne, natomiast w przypadku procesów chemicznych nie występują suplementy z wymaganiami klientów.
– AC7108/1 – Malowanie, nakładanie smarów stałych oraz powłok sol-gel jako przygotowania pod malowanie (Application of Paint, Dry Film Lubbricant, Sol Gel as a Preparation for Paint)
– AC7108/2 – Trawienie przed kontrolą penetracyjną oraz kontrola z wykorzystaniem trawienia (Pre-Penetrant Etch and Etch Inspection Processes)
– AC7108/3 – Przygotowanie powierzchni przed łączeniem metali (Surface Preparation Prior to Metal Bond)
– AC7108/4 – Analizy kąpieli oraz testy (Solution Analysis and Testing)
– AC7108/5 – Usuwanie fazy alfa oraz obróbka chemiczna (Alpha Case Removal and Chemical Milling)
– AC7108/6 – Weryfikacja czystości (Cleanliness Verification) – ma zastosowanie dla części lub sytemów hydraulicznych oraz smarnych
– AC7108/7 – Kadmowanie próżniowe oraz powklekanie metodą rozpylania jonowego aluminium (Vacuum Cadmium Deposition and Ion Vapor Deposition-Aluminum)
– AC7108/8 – Anodowanie (Anodizing)
– AC7108/9 – Galwanizacja i elektroformowanie (Electroplating and Electroforming)
– AC7108/10 – Powlekanie bezprądowe (Electroless Plating)
– AC7108/11 – Powłoki konwersyjne (Conversion Coatings)
– AC7108/12 – Czyszczenie kwasem, odkamienianie, pasywacja oraz elektropolerowanie (Acid Cleaning, Descaling, Passivation and Electropolishing)
– AC7108/13 – Anodowanie ręczne oraz powłoki nakładane ręcznie (Brush Anodizing and Plating)
– AC7108/14 – Ściąganie powłok jako proces podwykonawczy (Stripping of Coatings as a Sub-Contract Process)

Obróbka cieplna – Heat Treating

– AC7102 oraz AC7102S – wymagania główne oraz suplement z wymaganiami Subscriberów dla procesu obróbki cieplnej
– AC7102/1 – Lutowanie (Brazing) – dotyczy lutowania w piecach próżniowych, atmosferycznych, lub w kąpielach solnych
– AC7102/2 – Anulowana w 2021 roku
– AC7102/3 – Nawęglanie (Carburizing)
– AC7102/4 – Azotowanie gazowe, plazmowe/jonowe lub w kąpieli solnej (Gas, Ion/Plasma, and/or Salt Bath Nitriding)
– AC7102/5 – Badanie twardości i/lub konduktywności (Hardness and/or Conductivity Testing)
– AC7102/6 – Wysokotemperaturowe prasowanie izostatyczne HIP (Hot Isostatic Pressure – HIP)
– AC7102/7 – Hartowanie indukcyjne (Induction Hardening)
– AC7102/8 – Pirometria (Pyrometry)
– AC7102/9 – Spiekanie i formowanie wtryskowe metalu (Sintering & Metal Injection Molding)
– AC7102/10 – Miejscowa obróbka cieplna (Localized Heat Treating)

Umacnianie powierzchniowe – Surface Enhancement

– AC7117 – wymagania główne, suplement nie występuje
– AC7117/1 – kulowanie kontrolowane komputerowo (Computer Controlled Peening)
– AC7117/2 – kulowanie automatyczne (Automated Peening)
– AC7117/3 – formowanie poprzez kulowanie (Peen Forming)
– AC7117/4 – flap peening
– AC7117/5 – kulowanie ręczne (Manual Peening)

Jak zatem możemy się przekonać chociażby na podstawie czterech powyższych grup samo posiadanie akredytacji Nadcap w danej dziedzinie nie oznacza, że firma jest zdolna wykonać każdy proces lub badanie. Szczegóły zawsze określone są w zakresie akredytacji. Tam oprócz kryterii auditu bardzo często znajdziemy też listę specyfikacji, które spełnia dany dostawca. Może się bowiem okazać, że owszem dany proces jest wykonywany przez wybraną organizację jednak według innej specyfikacji. Dlatego zawsze należy przeanalizować wszystkie dostępne dane.

Musimy również pamiętać, że im bardziej rozbudowany zakres auditu tym większy jego koszt. Płacimy bowiem za każdy dzień pobytu auditora w naszej firmie. Warto mieć to na uwadze.

Numer auditu Nadcap i auditor

Audit, który został zaplanowany pojawi się na naszym koncie w systemie eAuditNet. Będzie miał on przypisany indywidualny numer oraz znajdziemy tam informację, w którym kwartale danego roku się on odbędzie. Bliżej auditu poznamy także dokładną datę jego rozpoczęcia oraz zakończenia a także auditora.

Narzędzie to będziemy wykorzystywać przez cały cykl działań związanych z auditem do czasu jego zamknięcia i uzyskania stosownej akredytacji. W przypadku planowania auditów dla kilku grup procesów na naszym koncie pojawi się odpowiednio większa ich liczba. Ciekawostką jest fakt, że każdy audit z danej grupy jest ze sobą powiązany co w znaczący sposób ułatwia weryfikację dotychczasowych działań.

Audit Nadcap - schemat procesu planowania

Przejdźmy do następnego etapu…

W niniejszym materiale prześledziliśmy szczegóły procesu planowania auditu Nadcap. Przyjrzeliśmy się także potencjalnym korzyściom jakie mogą płynąć z posiadania akredytacji, ale również i zagrożeniom jakie mogą być z nią związane. Dodatkowo na przykładzie czterech grup procesów specjalnych: badań nieniszczących, procesów chemicznych, obróbki cieplnej oraz umacniania powierzchniowego zweryfikowaliśmy kryteria auditu. Przed nami część trzecia, w której skupimy się na aktywnościach związanych z przygotowaniami do auditu Nadcap. Zanim jednak to nastąpi zachęcam do pozostawienia Waszych opinii w sekcji komentarzy do tego artykułu. Widzimy się w kolejnej części!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

scroll to the top of the site