Przygotowania - audit Nadcap - audit wstępny

Przygotowania do auditu Nadcap (3/5) – audit wstępny

Jak krok po kroku przygotować się do auditu Nadcap

Zaczynamy trzecią część materiału poświęconego akredytacji Nadcap. Z dużą dozą prawdopodobieństwa przebrnęliście już przez dwie pierwsze części, w których omówiliśmy szczegóły dotyczące programu. Sprawdziliśmy również jakie potencjalne korzyści płyną z posiadania akredytacji, a także jakie mogą być negatywne strony całego procesu. Przeszliśmy także przez etap planowania samego auditu. Tych, którzy jeszcze nie zapoznali się z dotychczasowym materiałem gorąco zachęcam do poświęcenia dłuższej chwili i wgryzienie się w tajniki programu. W tej części skupimy się natomiast na kolejnym kroku, czyli przygotowaniach. Jest to ostatni, ale zarazem praktycznie najważniejszy etap przed wizytą auditora Nadcap. Bowiem to właśnie od przygotowań w znacznym stopniu zależeć będzie wynik auditu oraz prawdopodobieństwo powodzenia. Musimy w końcu pamiętać, że jest to program akredytacyjny i jeśli nie odrobimy pracy domowej to nikt na siłę nam tej akredytacji nie da. Nie działa on na zasadzie “płacisz i masz”. W końcu nie bez powodu audity Nadcap zaliczane są do tych najtrudniejszych i najbardziej szczegółowych w całej branży. Również nie bez powodu dostawcy, którzy posiadają certyfikat Nadcap cieszą się w oczach klientów większym zaufaniem. Mam nadzieję, że nieniejszy artykuł pomoże Wam sprawnie przejść przez proces przygotowań i odpowie Wam na nurtujące Was pytania. Miłej lektury!

W skrócie

Czytając ten artykuł dowiesz się:

  • Kogo powinien obejmować zespół, którego rolą jest przygotowanie organizacji do auditu Nadcap.
  • Jakie listy kontrolne będą niezbędne do uzupełnienia.
  • Jak uzupełniać listy kontrolne, aby uniknąć niezgodności.
  • Czym w procesie akredytacyjnym są Job audits, oraz ile musimy ich przeprowadzić na etapie przygotowań.
  • Jakie dokumenty powinien obejmować pakiet, który należy przedłożyć, oraz kiedy najpóźniej możemy to zrobić.

Ten materiał stanowi trzecią część cyklu poświęconego akredytacji Nadcap. W jego ramach jak dotąd ukazały się dwie części:

Kolejne materiały publikowane będą w każdy poniedziałek. W następnych częściach omówimy:

  • Audit Nadcap (4/5) – jak wygląda i co jest weryfikowane
  • Działania po audicie Nadcap (5/5) – jak zamknąć niezgodności

Początek przygotowań

Przygotowania do auditu to kolejny na naszej drodze etap mający na celu uzyskanie akredytacji w programie Nadcap. Aby rozpocząć ten krok będziemy potrzebowali, aby do naszego konta w systemie eAuditNet przypisany został indywidualny numer auditu. To dzięki niemu wszystkie działania związane z auditem będą w pełni skoordynowane i łatwo dostępne. Musimy zdać sobie również sprawę z tego, że uzyskanie samej akredytacji to duży krok naprzód dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości. Dołączenie do grona firm należących do programu to jednak nie tylko zalety, ale również duża ilość dodatkowych obowiązków. W końcu od czasu pierwszego auditu będziemy stale monitorowani przez naszych klientów. Będą mieli oni wgląd we wszelkie potencjalne niezgodności oraz będą oczekiwać pełnego zapewnienia, że jakiekolwiek z nich nie mają wpływu na ich wyrób. Wliczając w to produkty wysłane już w przeszłości. W drugiej części szczegółowo omówiliśmy temat niezbędnej do przeprowadzenia analizy. Jej celem było podjęcie ostatecznej decyzji o przystąpieniu do programu akredytacyjnego Nadcap. W związku z koniecznymi do poniesienia kosztami ostateczna decyzja powinna zostać podjęta przez najwyższe kierownictwo w danej organizacji. To samo kierownictwo tworząc nowe cele mające na celu rozwój danej firmy musi również zadbać o zapewnienie odpowiednich zasobów personalnych. Dobrze, aby wszelkie działania związane z przygotowaniami były koordynowane przez jedną wyznaczoną do tego osobę. Jednakże przez cały etap przygotowań będziemy potrzebowali także całego zespołu złożonego z Inżyniera Procesów Specjalnych, Inżyniera Jakości, Technologa oraz kierownictwa niższego szczebla. Jeśli jesteśmy młodą organizacją nie mającą jeszcze odpowiedniego doświadczenia, zwłaszcza w procesie samego auditu procesów specjalnych, to warto rozważyć zatrudnienie zewnętrznego konsultanta, który przeprowadzi nas przez cały proces przygotowań. Opcję tą należy wziąć pod uwagę zwłaszcza jeśli nie wszystkie wymagania są przez nas w pełni zrozumiałe.Kolejne artykuły w każdy poniedziałek!
Polub moją stronę na Facebooku i dowiedz się o nich jako pierwszy!


Kryteria auditu Nadcap

Kryteria auditu, czyli wspomniane w poprzedniej części check-list’y to nic innego jak zbiór pytań, które będziemy musieli szczegółowo przeanalizować. Zastosowanie mają wszystkie listy kontrolne, które zostały dodane do zakresu auditu podczas jego planowania. Podstawą będzie lista AC7000 – Nadcap General Requirements. Jest to kilkustronicowy dokument, który zawiera pytania dotyczące między innymi certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością, weryfikacji akcji korygujących dla niezgodności zidentyfikowanych podczas poprzedniego auditu Nadcap, czy też zarządzania procesem zmiany. Poza wspomnianą listą mamy jeszcze listy dotyczące bezpośrednio naszego procesu lub też badania. Będzie to dokument główny, suplement o ile występuje, a także dodatkowo jedna lub kilka list oznaczonych kolejną cyfrą po znaku „/”.

W Części 2: Planowanie Auditu Nadcap opisaliśmy przykład badań penetracyjnych, dla których w sumie potrzebowaliśmy aż pięć różnych list: AC7000, AC7114, AC7114S, AC7114/1 oraz AC7114/1S. Innym przykładem może być obróbka cieplna stali niskostopowej, dla której w większości przypadków potrzebować będziemy następujące listy: AC7000, AC7102, AC7102S, AC7102/5, oraz AC7102/8, ale także AC7101/3 dotyczącą badań mechanicznych i AC7101/4, która ma zastosowanie w przypadku badań metalograficznych oraz mikrotwardości. Zakładając oczywiście, że nasz klient wymaga takich badań.

Przystępując do przeglądu warto mieć świadomość, że podobnie jak większość specyfikacji procesowych również listy kontrolne w programie Nadcap wydawane są w języku angielskim. Analogicznie wygląda sytuacja z ewentualnymi dowodami zgodności – każda procedura, instrukcja, czy też formularz, jeśli nie uzyskamy zgody od auditora, musi zawierać tłumaczenie na język angielski. Pamiętajmy jednak, że są to dokumenty przede wszystkim dla pracowników firmy, więc wersje dwujęzyczne są bardziej niż pożądane.

W przypadku niektórych pytań listy kontrolne zawierają dodatkowe wskazówki. Znajdują się one bezpośrednio pod konkretnym wymaganiem. Bardzo często będzie tam również informacje opisująca kiedy dane pytanie nie ma dla nas zastosowania. Analizując poszczególne listy kontrolne warto również sięgnąć po dostępne w systemie eAuditNet Handbook’i – czyli przygotowane przez poszczególne Task Group specjalne opracowania, które zawierają między innymi dodatkowe definicje oraz objaśnienia pytań. Co ważne każdy Handbook odnosi się nie tylko do głównej listy kontrolnej, ale również do wszystkich innych mających zastosowanie w danym procesie.

Excel Raport 8D Raport A3 5 Why 5W2H narzędzia jakościowe

Audit wstępny – Pre-Nadcap audit

Zgodnie z założeniami programu celem auditu wstępnego jest zminimalizowanie potencjalnych niezgodności, które zostaną stwierdzone podczas auditu Nadcap. Musimy oczywiście pamiętać, że każdy audit to jest tylko i wyłącznie próbkowanie, więc teoretycznie nie jesteśmy w stanie wykryć wszystkich potencjalnych niezgodności. Jednakże wszystko zależy od naszego Systemu Zarządzania Jakością oraz zdefiniowanych procesów. Korzystanie z narzędzi jakościowych jak chociażby Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów – FMEA (ang. Failure mode and effects analysis) na etapie wdrażania nowych procesów produkcyjnych, maszyn, czy też produktów w znaczącym stopniu zniweluje ryzyko wystąpienia niezgodności. Również tych stwierdzonych podczas auditu Nadcap. Analogicznie jest z określeniem przyczyny źródłowej dla stwierdzonej już niezgodności oraz wdrożeniem odpowiednich działań. Im dogłębniejszą analizę przeprowadzimy wraz z identyfikacją podobnych zagrożeń w innych obszarach, czy też dla innych produktów tym mniejsze będzie późniejsze ryzyko wystąpienia podobnych problemów w przyszłości.

Audit wstępny zgodnie z wymogami Nadcap musi zapewniać śledzenie do dowodów zgodności. Jeśli zatem stwierdzimy, że dane wymaganie jest przez naszą organizację spełnione konieczne będzie dopisanie numeru procedury wraz z punktem, który odnosi się do tego konkretnego pytania. Może to być również informacja o fizycznej lokalizacji danego dowodu.

W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami Nadcap konieczne będzie wdrożenie odpowiednich działań korygujących. W check-liście również będziemy musieli zapewnić śledzenie, tylko tym razem do numeru wewnętrznego raportu. Podczas auditu Nadcap auditor zweryfikuje, czy problem został całkowicie rozwiązany.

Jeśli stwierdzimy, że dane pytanie nie ma dla nas zastosowania to także powinniśmy zamieścić stosowną informację z podaniem powodu. W takim wypadku warto posiłkować się dodatkowymi przypisami pod wymaganiami, o których przed chwilą wspominaliśmy.

W celu ułatwienia pracy warto posłużyć się kryteriami auditu, które zamieszczone są w systemie eAuditNet w formacie programu Word.

Audit Nadcap - obróbka cieplna - przygotowania

Część praktyczna – Job audits

Kryteria auditowe Nadcap mają na celu między innymi weryfikację skuteczności działania naszego Systemu Zarządzania Jakością. Zwłaszcza tyczy się to elementów ściśle powiązanych z danych procesem specjalnym lub też badaniem. Zaliczymy do nich między innymi przegląd kontraktu, szkolenia, kalibrację, działania prewencyjne, zarządzanie zmianą i konfiguracją, nadzór nad dokumentacją, zapisami, czy też programami. Kolejną kwestią jest również potwierdzenie spływu wymagań ze specyfikacji klienta lub też norm ogólnoprzemysłowych do procedur, instrukcji i innych dokumentów stosowanych w danej organizacji. Ostatnim etapem jest weryfikacja praktyczna dotycząca danego procesu lub też badania określona w programie Nadcap jako Job audit – w większości przypadków to nic innego jak audit produktu z tym zastrzeżeniem, że weryfikować będziemy tylko wycinek z całego procesu produkcyjnego dotyczący konkretnego procesu specjalnego lub też badania, które znajduje się w zakresie akredytacji.

Liczba Job audits zależy od konkretnego procesu, dla którego określona jest najczęściej jako minimalna ilość auditów koniecznych do przeprowadzenia. Może ona bazować na rodzaju procesu lub też badania, ilości maszyn, czy też zakresie samej akredytacji. Przykładowo dla badań nieniszczących konieczne będzie przeprowadzenie minimum jednego auditu dla każdej metody. Czyli jeśli dana organizacja wykonuje badania penetracyjne, magnetyczno-proszkowe oraz ultradźwiękowe to niezbędne będzie wykonanie minimum trzech auditów.

W przypadku obróbki cieplnej niezbędne będzie przeprowadzenie Job Audits na podstawie dwóch pełnych cykli procesu wraz z testami. Przykładowo może to być hartowanie wraz z odpuszczaniem oraz prostowaniem o ile jest konieczne a także testy według wymagań klienta – wytrzymałość na rozciąganie, twardość oraz odwęglenie. Jako substytut do wymagań check-listy głównej AC7102 dopuszczalne jest przeprowadzenie pełnych cykli bazując na procesach lutowania (AC7102/1), nawęglania (AC7102/3), azotowania (AC7102/4), HIP (AC7102/6), hartowania indukcyjnego (AC7102/7) lub też spiekania (AC7102/9). Dodatkowo należy również przeprowadzić osiem skróconych Job Audits obejmujących pojedyncze procesy jak chociażby przesycanie czy starzenie. Przy czym w przypadku skróconych auditów możemy posłużyć się także zapisami z procesów przeprowadzonych w przeszłości. Jednakże weryfikacja historycznych zleceń może dotyczyć maksymalnie czterech Job Audits. Kolejną kwestią jest przeprowadzenie auditów dla czterech testów okresowych, ale za wyjątkiem pirometrii, twardości oraz konduktywności. Zaliczyć do nich możemy zarówno badania wykonywane wewnątrz naszej organizacji jak i testy zewnętrzne. Dwa z nich mogą, ale nie muszą być częścią wcześniejszych Job Audits.

W przypadku procesów chemicznych należy przeprowadzić minimum jeden Job Audit dla każdej check-listy oznaczonej „/”. Dodatkowe wymagania wynikają z listy kontrolnej AC7108/2, według której niezbędne będzie przeprowadzenie po jednym Job Audit dla procesu trawienia przed kontrolą penetracyjną oraz kontroli poprzez trawienie. Oczywiście zakładając, że te procesy znajdują się w zakresie akredytacji. W przypadku listy AC7108/3 należy przeprowadzić osobny audit dla przygotowania powierzchni oraz osobny dla nakładania podkładu. W czasie auditu akredytacyjnego zastosowanie będą miały również dwa dodatkowe wymagania. Według pierwszego należy również przeprowadzić minimum jeden Job Audit podczas każdego dnia auditu. Drugie wymaganie dotyczy natomiast check-listy AC7108/2 i mówi, że jeśli zakres akredytacji nie będzie obejmował jednego z wspomnianych wcześniej procesów to należy przeprowadzić dwa Job Audits dla tego typu trawienia, które jest objęte zakresem auditu.

Liczba Job Audits dla umacniania powierzchniowego zależeć będzie od wspomnianej ilości posiadanych maszyn, które mają zostać objęte akredytacją. Z zastrzeżeniem, że należy przeprowadzić minimum dwa oraz maksymalnie jedenaście Job audits. W przypadku kulowania kontrolowanego komputerowo (ang. Computer Controlled Peening – AC7117/1) należy przeprowadzić dwa audity jeśli posiadamy co najmniej jedną, ale nie więcej niż dziewięć maszyn. Jeśli akredytacja obejmować będzie więcej kulownic to na każde dodatkowe pięć przypadać będzie kolejny Job Audit. Analogiczna sytuacja jest z kulowaniem automatycznym (ang. Automated Peening – AC7117/2). Nie co inaczej będzie wyglądała sytuacja w przypadku formowania poprzez kulowanie (Peen Forming – AC7117/3). Jeśli akredytacją objęte będą maksymalnie dwie maszyny to należy przeprowadzić jeden audit. Dla zakresu od trzech do dziewięciu maszyn będą to dwa audity. Zaś w przypadku kolejnych zastosowanie będzie miała ta sama zasada jak w poprzednich przypadkach – jeden Job Audit na każde pięć maszyn. W przypadku kulowania ręcznego (Manual Peening AC7117/5) stosujemy te same wymagania co dla formowania. Dla ostatniego z procesów jakim jest Flap Peen (AC7117/4) należy przeprowadzić jeden Job Audit. Musimy również pamiętać, że wymaganie dotyczące minimum dwóch auditów jest nadrzędne. Jeśli, więc staramy się o akredytację dla kulowania manualnego i posiadamy wyłącznie jedno stanowisko to należy wykonać dwa Job Audits zamiast jednego.

Przeprowadzając Job Audits należy wybierać o ile to możliwe produkty dla różnych klientów, wykonywane na różnych liniach bądź też maszynach, przez różnych operatorów oraz według różnych specyfikacji.

Audit wstępny Nadcap - jak go przeprowadzić

Kompletowanie dokumentacji

Uzupełnione check-listy należy załadować do systemu eAuditNet najpoźniej na 30 dni przed rozpoczęciem auditu. Niektóre procesy wymagają, aby wraz z dokumentacją z auditu wstępnego przedłożyć również inne dodatkowe informacje.

W przypadku badan nieniszczących będą to:
– lista procesów, które podlegać będą auditowaniu,
– kopia procedur dla każdej z metod
– kopia procedur dla dziennego i okresowego sprawdzenia wydajności procesu
– kopia procedury dotyczącą kwalifikacji i certyfikacji personelu NDT
– kopia procedur dotyczących nadzoru nad środkami do autoryzacji inspekcji oraz przeglądu kontraktu
– zapisy z pięciu rocznych przeglądów umiejętności inspektorów badań nieniszczących oraz pracowników działu kalibracji (w zakresie sprzętu do badań nieniszczących).

Dla procesu obróbki cieplnej dodatkowo wymagane będą:
– lista usług zlecanych na zewnątrz (kalibracja, pirometria, badania/testy) obejmująca nazwę usługodawcy oraz harmonogram wykonywanych usług
– lista Subscriberów oraz specyfikacji do obróbki cieplnej, dla których organizacja posiada zatwierdzenie
– lista specyfikacji według, których wykonywana jest obróbka cieplna (klienta, ogólnoprzemysłowych, wojskowych)
– kopia ogólnej procedury dla procesu obróbki cieplnej, pirometrii, badania/inspekcji produktu, które zostały przywołane w check-listach z auditu wstępnego
– struktura organizacyjna
– lista wyposażenia obejmująca generatory atmosfery, wyposażenie do testowania, inspekcji, laboratoryjne, do pirometrii (terenowe oraz wyższego rzędu), mycia, oraz pokryć jeśli zakres akredytacji obejmuje wymagania Safran Group (U14).

Procesy chemiczne dodatkowo wymagają:
– listy specyfikacji procesowych a w przypadku procesu malowania i smarów stałych również norm materiałowych. Powinna ona zawierać numer normy oraz jej nazwę lub krótką nazwę procesu na przykład „Anodowanie”, ale z wyłączeniem dodatkowych informacji jak Typ procesu. Dotyczy to przypadków, gdy nie posiadamy wszystkich typów procesu, które norma klasyfikuje.
– plan malarni, linii galwanicznych, trawiących, anodowni, które są w zakresie auditu.

Natomiast w przypadku umacniania powierzchniowego konieczne będzie załadowanie wyłącznie listy specyfikacji, które znajdą się w zakresie akredytacji Nadcap.

Warto wiedzieć, że jakiekolwiek niedopatrzenie związane z dokumentacją z auditu wstępnego jak na przykład załadowanie dokumentów na mniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia się auditu, brak przywołanych procedur i punktów, które dowodzą spełnienia danego wymagania, czy też brak Job Audits będzie skutkować niezgodnością typu Minor. Nie warto, więc zaczynać auditu z gwarantowaną jedną niezgodnością zwłaszcza, że ich maksymalna ilość jest limitowana. W przypadku jej przekrocznia akredytacja nie zostanie przyznana. Więcej o typach niezgodności oraz limitach dowiecie się z części 4: Audit Nadcap.

Ostatnią rzeczą o jakiej należy pamiętać to zidentyfikowanie w systemie eAuditNet wszystkich Subscriberów według, których wymagań wykonujemy proces. Przy czym znaczenie ma tutaj nie firma, która wystawiła zamówienie, lecz organizacja będąca właścicielem projektu oraz specyfikacji.

Najpóźniej na 21 dni przed auditem skontaktuje się z nami dedykowany auditor Nadcap, który przedstawi nam plan auditu. W przypadku jakichkolwiek niejasności związanych z auditem wstępnym może on poprosić o przedłożenie dodatkowych informacji.

Przygotowania do auditu Nadcap - Pre-Nadcap audit

Podsumowując dotychczasowe działania…

Przebrnęliśmy przez trzecią a zarazem prawdopodobnie najistotniejszą część w procesie uzyskiwania akredytacji Nadcap. Przygotowania do auditu jest to najbardziej czasochłonny krok, który wymaga zaangażowania większego zespołu złożonego między innymi z Inżynierów Procesów Specjalnych, Inżynierów Jakości, Operatorów wykonujących proces, czy też Inspektorów. Działania związane z procesem przygotowań nierzadko zajmują od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Pamiętajmy o tym, aby uniknąć niepotrzebnego pośpiechu zwłaszcza w przypadku piętrzących się problemów związanych z wdrażaniem całkiem nowych dla nas wymagań. Na przykładzie czterech grup procesów specjalnych: badań nieniszczących, obróbki cieplnej, procesów chemicznych oraz umacniania powierzchniowego przeanalizowaliśmy wymagania związane z auditem wstępnym Nadcap (Pre-Nadcap audit). Dla lepszego obrazu skupiliśmy się na tych samych grupach procesów co w części drugiej.

A jakie są Wasze doświadczenia związane z auditami Nadcap i przygotowaniami do nich. Zostawcie swoją opinię w sekcji komentarzy poniżej. Przed nami decydujący etap w postaci auditu Nadcap, o którym przeczytacie w następnej części. Do zobaczenia w następny poniedziałek!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

scroll to the top of the site